Identiteit

Visie

Op onze school staan ‘Heb uw naaste lief en God boven alles’ en Onderzoek alles en behoud het goede’ aan de basis van ons onderwijs. Op onze school zie je dat kinderen geliefd worden als individu, maar ook als onderdeel van de maatschappij. We leren onze kinderen dat het om meer dan alleen hun eigen eer gaat.

Missie

Onze leerkrachten werken graag op onze school. Vanuit liefde voor God bieden leerkrachten een veilige en liefdevolle basis voor kinderen. De leerkrachten op onze school staan sterk in hun identiteit. Kinderen worden op school gevoed vanuit een Christelijke benadering. We leren ze vanuit deze benadering naar de wereld te kijken. Vanuit het rentmeesterschap zetten we ons voor een duurzame samenleving en maken dat zichtbaar in onze school. Het gemeenschapsgevoel speelteen belangrijke rol op onze school. Kinderen sluiten christelijke vriendschappen. Ze leren over goed burgerschap en dat ze onderdeel zijn van een collectief. We hebben een positieve uitstraling in Almere. Ouders zijn bereid afstand af te leggen voor goed en christelijk onderwijs en kiezen ervoor om hun kinderen christelijk op te voeden.

Sponsorkind

Als school ondersteunen we een kindje via Compassion Nederland.
Elk jaar houden we een sponsoractie om geld in te zamelen. We zoeken daarin naar leuke acties waarbij we de kinderen en de ouders van onze school betrekken, zowel bij de organisatie ervan als het uitvoeren ervan. Hierdoor krijgen de kinderen het besef van de voorrechten die wij in Nederland hebben op het gebied van voeding, scholing, veiligheid e.d. en kunnen we iets bijdragen aan juist díe aspecten in het leven van een kind in ander/ontwikkelingsland.

Dit jaar (2021) hebben we een tweedehands boeken- en lekkernijenmarkt gehouden. Door de verkoop van door de gezinnen aangeleverde boeken en lekkernijen vanuit verschillende culturen, hebben we het sponsorgeld voor een heel jaar ontvangen. Compassion Nederland heeft ook een bijdrage geleverd aan deze bijzondere sponsoractie.

We vinden elkaar in geloof en versterken elkaar in onderwijs. Onze identiteit is onderscheidend vermogen in Almere. Hoe we vanuit onze gezamenlijke Christelijke achtergrond met elkaar omgaan komt tot uiting in de cultuur en omgangswaarden en normen en naleving van afspraken in de school. We spreken elkaar aan op gedrag. We zijn samen één lichaam van Christus.