Identiteit

Visie

Op onze school staan ‘Heb uw naaste lief en God boven alles’ en ‘Onderzoek alles en behoud het goede’ aan de basis van ons onderwijs. Op onze school zie je dat kinderen geliefd worden als individu, maar ook als onderdeel van de maatschappij. We leren onze kinderen dat het om meer dan alleen hun eigen eer gaat.

Missie

Onze leerkrachten werken graag op onze school. Vanuit liefde voor God bieden leerkrachten een veilige en liefdevolle basis voor kinderen. De leerkrachten op onze school staan sterk in hun identiteit. Kinderen worden op school gevoed vanuit een Christelijke benadering. We leren ze vanuit deze benadering naar de wereld te kijken. Vanuit het rentmeesterschap zetten we ons voor een duurzame samenleving en maken dat zichtbaar in onze school. Het gemeenschapsgevoel speelteen belangrijke rol op onze school. Kinderen sluiten christelijke vriendschappen. Ze leren over goed burgerschap en dat ze onderdeel zijn van een collectief. We hebben een positieve uitstraling in Almere. Ouders zijn bereid afstand af te leggen voor goed en christelijk onderwijs en kiezen ervoor om hun kinderen christelijk op te voeden.

We vinden elkaar in geloof en versterken elkaar in onderwijs. Onze identiteit is onderscheidend vermogen in Almere. Hoe we vanuit onze gezamenlijke Christelijke achtergrond met elkaar omgaan komt tot uiting in de cultuur en omgangswaarden en normen en naleving van afspraken in de school. We spreken elkaar aan op gedrag. We zijn samen één lichaam van Christus.