Cordeo Verenigings- & Ouderbijdrage

Verenigingsbijdrage en ouderbijdrage voor de school

De verenigingsbijdrage is een verplichte bijdrage voor alle ouders op Cordeoscholen i.v.m onze identiteit. Hier worden namelijk het Bijbelonderwijs en identiteitsmethodes, bijbels en andere materialen rondom identiteit van aangeschaft. Wij zijn blij dat we een Christelijke school kunnen zijn! 

De contributie is door de Cordeoledenvergadering vastgesteld op € 37,50 per gezin per jaar. Deze contributie is vrijwillig en wordt geïnd door het bestuurskantoor van Cordeo. U wordt hierover door hen geïnformeerd. Als per automatische incasso wordt betaald, geldt een korting van € 2,50 en is het bedrag € 35,- per jaar. 

Naast de verenigingsbijdrage is er een ouderbijdrage voor de school. De school vraagt een ouderbijdrage voor de bekostiging van schoolactiviteiten, die niet onmiddellijk met de lespraktijk samenhangen, maar het jaar wel leuk maken! Het gaat hierbij om onder andere pakjesfeest, koningsspelen en kerst.  Ook het schoolreisje wordt betaald uit de ouderbijdrage.

Deze bijdrage is vrijwilligDe bijdrage is wel belangrijk om deze activiteiten te kunnen blijven doen als school.  

Betaling van de ouderbijdrage wordt vanuit het bestuurskantoor van Cordeo geregeld. U ontvangt t.z.t. een nota of notificatie voor de automatische incasso. 

1e kind en 2e kind

€ 28,-

3e kind en verder

€ 13,75

Deze bijdrage is exclusief  de kosten van het schoolreisje en de kosten voor het schoolkamp. 

Schoolreisje € 45 per kind
Schoolkamp
(alleen groep 8)
€ 70 per kind

Zie voor meer informatie de bijlage bij de jaargidsde ouderbijdragebrief vanuit de MR.