Vereniging CorDeo & ouderbijdrage

Verenigingsbijdrage en ouderbijdrage voor de school

Leden van de Christelijke Gereformeerde kerk, Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde kerk kunnen lid worden van de schoolvereniging CorDeo. Via de plaatselijke ledenvergadering hebben zij inspraak in het beleid van CorDeo scholengroep. De algemene ledenvergadering, die bestaat uit afgevaardigden van de lokale IC, bepaalt het beleid van de vereniging.

De contributie voor 2019 is door de ledenvergadering vastgesteld op € 37,50 per jaar.

Als per automatische incasso wordt betaald, geldt een korting van € 2,50 en is het bedrag € 35,- per jaar.

Naast de verenigingsbijdrage is er nog een ouderbijdrage voor de school. De school vraagt een ouderbijdrage voor de bekostiging van schoolactiviteiten die niet onmiddellijk met de lespraktijk samenhangen. Het gaat hierbij om de schoolreis, pakjesfeest, koningsspelen en kerst.

Via het bestuursbureau van CorDeo ontvangt u een nota voor het betalen van de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage, per kalenderjaar, is vrijwillig en als volgt vastgesteld:

1e kind

€ 40,-

2e kind

€ 30,-

3e kind

€ 20,-

4e kind

€ 10,-

5e kind en verder

Gratis

Schoolkamp (alleen groep 8)

€ 70,-