Identiteitscommissie

Omdat we geloven in het belang van betrokken ouders, heeft onze school een identiteitscommissie. De commissie wordt vanaf het begin betrokken bij de aanmelding van uw kind. De leden maken u wegwijs door de school en kunnen, naast de schoolleiding, uw aanspreekpunt zijn als het gaat om identiteit in de school. De commissie heeft regelmatig overleg met de schoolleiding. Ook organiseert zij verdiepingsmomenten rond identiteit in de school, zowel met ouders als met het team.

De leden van de Identiteitscommissie zijn:

Sebastiaan Boonstra
Sander Klaver
Martin Bondt
Gerlieke Bak

U kunt de Identiteitscommissie bereiken via emailadres: id@cbsdeverbinding.nl