Schooltijden

Alle kinderen op De Verbinding gaan naar school op:

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14:45 uur.

De kinderen eten tussen de middag onder leiding van hun groepsleerkracht, daarnaast spelen zij een half uur buiten o.l.v. overblijf ouders.
De kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben ook op de woensdagochtend school: van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Groep 1 – 3 hebben jaarlijks nog een aantal extra vrije dagen. Hier krijgt u aan het begin van het jaar een overzicht van.
Bijna alle kinderen blijven tussen de ochtend en middag op school: zij krijgen dan tussen schoolse opvang.

U leest hier meer over bij het stuk ‘TSO’ in het hoofdstuk over alle regelingen. Als uw kind hier geen gebruik van maakt, is het de bedoeling dat uw kind naar huis gaat. Uw kind is
dan om 12:45 of 13:00 uur weer welkom op De Verbinding.