Schooltijden

Alle kinderen op De Verbinding gaan naar school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14:45 uur. De kinderen eten tussen de middag onder leiding van hun groepsleerkracht, daarnaast spelen zij een half uur buiten onder leiding van overblijfouders.

De kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben ook op de woensdagochtend school: van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Bijna alle kinderen blijven tussen de ochtend en middag op school: zij krijgen dan tussenschoolse opvang. U leest hier meer over bij het stuk ‘TSO’. Als uw kind hier geen gebruik van maakt, is het de bedoeling dat uw kind naar huis gaat. Uw kind wordt dan om 12:45 of 13:00 uur weer op school verwacht.