Klachtenprocedure

We vinden het belangrijk dat een ouder met vragen, opmerkingen of klachten naar de school komt en deze bespreekt met de desbetreffende leerkracht en desnoods met de schoolleiding. Vaak kunnen problemen snel en in goed overleg opgelost worden. Als de bespreking van een klacht of vraag met de desbetreffende leerkracht niet bevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot de schoolleiding. Als er geen oplossing gevonden kan worden, kunt u een officiële klacht indienen.

De klachtenregeling treft u hier aan.

Het adres van de landelijke klachtencommissie is:

Landelijke Klachtencommissie christelijk onderwijs,
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070 – 3861697

en van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO):

Postbus 394
3440 AJ Woerden
Tel: 070-3861697
info@gcbo.nl of www.gcbo.nl

Voor meer informatie verwijzen we u naar de schoolgids.