Medezeggenschap

Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR voert minimaal zes keer per jaar overleg met de schoolleiding over zaken die in de wet medezeggenschap (WMS) op scholen geregeld zijn. De MR stelt samen met de schoolleiding de agenda’s op voor deze vergaderingen. De MR vergadert doorgaans op een donderdagavond en heeft een voorzitter en een secretaris.

Voor meer informatie over medezeggenschap op scholen zie deze link: https://www.infowms.nl

De leden van de MR zijn:

Wouter Bak (ouder & voorzitter)
Lonneke Jansen (ouder & secretaris)
Cindy Klaver (ouder)
Gert Breugem (ouder)
Rosa Quist (teamlid)
Diana Koelewijn (teamlid)
Vacature (teamlid)

U kunt de MR bereiken via emailadres: