Medezeggenschap

Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR voert minimaal zes keer per jaar overleg met de schoolleiding over zaken die in de wet medezeggenschap (WMS) op scholen geregeld zijn. De MR vergadert doorgaans op een donderdagavond en heeft een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris.

Voor meer informatie over medezeggenschap op scholen zie deze link: https://www.infowms.nl

De leden van de MR zijn:

  • Stan Sietsma (teamlid)
  • Hilly Hakkers (teamlid)
  • Lonneke Teeken (ouder)
  • Melcher Broers (ouder)

U kunt de MR bereiken via emailadres: mr@cbsdeverbinding.nl