Zorg in de school

In onze school doen we ons best om elk kind de aandacht te geven die het verdient. Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben en voor kinderen die meer zelf kunnen, hebben we een zorgstructuur die past bij de leerlingen. We hebben leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben, meer- en hoogbegaafde leerlingen, kinderen met dyslexie of dyscalculie.

Voor al deze kinderen hebben we een aanbod. Dit doen we in overleg met ouders. U kent uw kind namelijk het beste. Samen besluiten we over de aanpak die het beste bij uw kind past. Dit leggen we vast in een plan en evalueren de voortgang regelmatig met elkaar. In onze school is o.a. een remedial teacher en een intern begeleider aanwezig die uw kind daarbij kan ondersteunen.