Thematisch onderwijs

Onze school werkt met de Da Vinci methode en is geschikt voor onze christelijke stroming. Kinderen worden vertrouwd gemaakt met de Bijbelse verhalen en met een levenshouding waarin liefde en respect voor God, jezelf, elkaar en de omgeving een belangrijke plaats innemen. Kinderen leren met Samen op Aarde verbanden zien: alles heeft te maken met al het andere! We leren kinderen samen te werken en daarin verschillende rollen te ontwikkelen, zoals die van leider, van criticus en van tijdbewaker. Aan het einde van elk thema wordt een Themawerk gemaakt, waarbij de kinderen op basis van een eigen onderzoeksvraag aan de slag gaan om iets nieuws te creëren. In hun portfolio laten ze zien wat ze kennen en kunnen.