TSO

Tussenschoolse Opvang

Bijna alle kinderen van de Verbinding blijven tussen de middag op school. De kinderen hebben 3 kwartier pauze, waarvan 30 minuten buitenspeeltijd onder leiding van overblijfouders.

Kinderen die dichtbij school wonen mogen naar huis om daar te eten. Als u uw kind niet thuis laat eten, is het de bedoeling dat u gebruik maakt van de tussenschoolse opvang (TSO). Om de kosten van tussenschoolse opvang zo laag mogelijk te houden, wordt de TSO geleid door overblijfouders, die hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Ouders van wie de kinderen gebruik maken van de TSO worden TSO-kosten in rekening gebracht. Deze zijn niet vrijwillig. Voor 2019-2020 geldt een bedrag van € 0,80 per kind per dag.