TSO

Tussenschoolse Opvang

Bijna alle kinderen van de Verbinding blijven tussen de middag op school. De kinderen hebben 3 kwartier pauze, waarvan 30 minuten buitenspeeltijd onder leiding van overblijfouders.

Kinderen die dichtbij school wonen mogen naar huis om daar te eten. Als u uw kind niet thuis laat eten, is het de bedoeling dat u gebruik maakt van de tussenschoolse opvang (TSO). Om de kosten van tussenschoolse opvang zo laag mogelijk te houden, wordt de TSO geleid door overblijfouders, die hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Ouders van wie de kinderen gebruik maken van de TSO worden TSO-kosten in rekening gebracht. Deze zijn niet vrijwillig. Voor 2022-2023 geldt een bedrag van €0,90 per kind per dag. Voor meer informatie: zie de bijlage bij de Jaargids.

In 2021 heeft De Verbinding het ANWB schoolplein gewonnen. Met de fietsjes en karretjes kunnen de kinderen spelenderwijs leren hoe rotondes werken, wat voorrang verlenen betekent, en dat je moet stoppen bij een zebrapad. Kinderen van alle leeftijden beleven plezier aan dit plein.

>> Basisschool De Verbinding wint anwb-verkeersplein