Zorg in de school

Kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn, krijgen net als kinderen met dyslexie, of Nederlands als tweede taal, op ‘de Verbinding’ de extra aandacht die ze verdienen. De zorg voor alle kinderen is een belangrijk onderdeel van het onderwijs op onze school. De zorg is goed geregeld voor al onze kinderen. De komende jaren hebben we hoogbegaafdheid als speerpunt gekozen. We willen ons op dit punt meer ontwikkelen. Op ‘de Verbinding’ is daarom een specialist meer- en hoogbegaafdheid werkzaam. Ook laten we ons gehele team regelmatig bijscholen op dit gebied. De zorg voor alle andere leerlingen krijgt ook naast dit speerpunt onze continue aandacht. Dat was zo en dat blijft zo.